HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 48 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 154
Izbira usmerjenosti strani (Windows)
1.
V programski opremi izberite možnost
Natisni
.
2.
Izberite izdelek in nato kliknite gumb
Lastnosti
ali
Možnosti
.
3.
Kliknite zavihek
Zaklju
č
na obdelava
.
4.
Na obmo
č
ju
Usmerjenost
izberite možnost
Pokon
č
no
ali
Leže
č
e
.
Č
e želite sliko strani natisniti obrnjeno
navzdol, izberite možnost
Zasukaj za 180
stopinj
.
36
Poglavje 3
Tiskanje
SLWW
Sample