HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 4 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 154
Avtorske pravice in licenca
© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje
ali prevajanje dokumenta brez
predhodnega pisnega dovoljenja, razen v
primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o
avtorskih pravicah.
Te informacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
Garancije za izdelke in storitve podjetja HP
so navedene v garancijskih izjavah, ki so
priložene izdelkom in storitvam. Informacij
na tem mestu ni mogo
č
e razlagati kot
dodatne garancije. HP ni odgovoren za
tehni
č
ne ali uredniške napake ali izpuste v
tem dokumentu.
Edition 1, 9/2014
Številka dela: CF270-91031
Zaš
č
itne znamke
Adobe
®
, Acrobat
®
in PostScript
®
so
blagovne znamke podjetja Adobe Systems
Incorporated.
Apple in logotip Apple sta blagovni znamki
podjetja Apple Computer, Inc., registrirani v
ZDA in drugih državah/regijah. iPod je
blagovna znamka podjetja Apple
Computer, Inc. iPod je dovoljeno uporabljati
samo za zakonsko dovoljeno kopiranje ali
kopiranje s pooblastilom lastnika avtorskih
pravic. Ne kradite glasbe.
Bluetooth je blagovna znamka v lasti
njenega lastnika, Hewlett-Packard Company
pa jo uporablja pod licenco.
Java™ je blagovna znamka podjetja Sun
Microsystems, Inc, registrirana v ZDA.
Microsoft®, Windows®, Windows® XP in
Windows Vista® so v ZDA zaš
č
itene
blagovne znamke podjetja Microsoft
Corporation.
UNIX
®
je registrirana blagovna znamka
podjetja Open Group.
Sample