HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 38 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 154
Spreminjanje nastavitev tiskalnih poslov (Mac OS X)
Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov
Pri spremembah v nastavitvah tiskanja je dolo
č
ena prednost nekaterih sprememb, glede na vir
izvajanja spremembe:
OPOMBA:
Imena ukazov in pogovornih oken se lahko razlikujejo v razli
č
nih programih.
Pogovorno okno Page Setup (Nastavitev strani)
:
Č
e želite odpreti to pogovorno okno,
kliknite
Page Setup
(Nastavitev strani) ali podoben ukaz v meniju
File
(Datoteka) v programu, ki
ga uporabljate. Tukaj spremenjene nastavitve lahko preglasijo drugje spremenjene nastavitve.
Pogovorno okno tiskanja
: Za odpiranje tega pogovornega okna kliknite
Print
(Tiskaj),
Print Setup
(Nastavitev tiskanja) ali podoben ukaz v meniju
File
(Datoteka) programa, ki ga
uporabljate. Nastavitve v pogovornem oknu
Print
(Tiskanje)
nimajo
prednosti pred spremembam
v pogovornem oknu
Page Setup
(Nastavitev strani).
Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika
: Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika dolo
č
ajo
nastavitve, uporabljene pri vseh tiskalnih poslih,
razen
č
e te nastavitve spremenite v pogovornih
oknih
Priprava strani
ali
Tiskanje
.
Nastavitve na nadzorni ploš
č
i tiskalnika
: Nastavitve v nadzorni ploš
č
i tiskalnika imajo
nimajo prednosti pred nobenim ostalim nastavitvam.
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je
programska oprema zaprta
1.
V meniju
Datoteka
kliknite element
Natisni
.
2.
V meniju
Printer (Tiskalnik)
izberite ta izdelek.
3.
Na spustnem seznamu nastavitev spremenite nastavitve, ki jih želite spremeniti.
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila
1.
V meniju
Datoteka
kliknite element
Natisni
.
2.
V meniju
Printer (Tiskalnik)
izberite ta izdelek.
3.
Na spustnem seznamu nastavitev spremenite nastavitve, ki jih želite spremeniti.
4.
V meniju
Presets (Prednastavitve)
kliknite možnost
Save As... (Shrani kot...)
in vnesite
ime za prednastavitev.
Te nastavitve se shranijo v meniju
Presets (Prednastavitve)
. Za uporabo novih nastavitev izberite
shranjeno prednastavljeno možnost ob vsakem zagonu programa in tiskanju.
26
Poglavje 3
Tiskanje
SLWW
Sample