HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 36 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 154
Spreminjanje nastavitev tiskalnih poslov (Windows)
Prednost pri spreminjanju nastavitev tiskalnih poslov
Pri spremembah v nastavitvah tiskanja je dolo
č
ena prednost nekaterih sprememb, glede na vir
izvajanja spremembe:
OPOMBA:
Imena ukazov in pogovornih oken se lahko razlikujejo v razli
č
nih programih.
Pogovorno okno za nastavitev strani
: Za odpiranje tega pogovornega okna kliknite ukaz
Page Setup
(Nastavitev strani) ali podoben ukaz v meniju
File
(Datoteka) v programu, ki ga
uporabljate. Tukaj spremenjene nastavitve preglasijo nastavitve na drugih mestih.
Pogovorno okno tiskanja
: Da odprete to pogovorno okno, kliknite
Print
(Natisni),
Print
Setup
(Nastavitev tiskanja) ali podoben ukaz v meniju
File
(Datoteka) v programu, ki ga
uporabljate. Prioriteta nastavitev, ki jih spremenite v pogovornem oknu
Print
(Natisni) je nižja in
obi
č
ajno ne preglasi sprememb, izvedenih v pogovornem oknu
Page Setup
(Priprava strani).
Pogovorno okno z lastnostmi tiskanja (gonilnik tiskalnika)
: Da odpete gonilnika
tiskalnika, kliknite
Properties
(Lastnosti) v pogovornem oknu
Print
(Natisni). Nastavitve, ki ste jih
spremenili v pogovornem oknu
Printer Properties
(Lastnosti tiskalnika), obi
č
ajno ne preglasijo
nastavitev drugje v programski opremi za tiskanje. Ve
č
ino nastavitev tiskanja lahko spremenite
tukaj.
Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika
: Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika dolo
č
ijo
nastavitve, ki so uporabljene pri vseh tiskalniških poslih,
razen
č
e spremenite nastavitve v
pogovornih oknih
Page Setup
(Nastavitev strani),
Print
(Tiskanje) ali
Printer Properties
(Lastnosti tiskalnika).
Nastavitve na nadzorni ploš
č
i tiskalnika
: Nastavitve v nadzorni ploš
č
i tiskalnika imajo
nimajo prednosti pred nobenim ostalim nastavitvam.
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je
programska oprema zaprta
1.
V programski opremi izberite možnost
Natisni
.
2.
Izberite gonilnik in nato kliknite
Lastnosti
ali
Nastavitve
.
24
Poglavje 3
Tiskanje
SLWW
Sample