HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 34 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 154
Podprti gonilniki tiskalnika (Windows)
Gonilniki tiskalnika omogo
č
ajo dostop do funkcij naprave in ra
č
unalnikom dovoljujejo komunikacijo z
napravo (z uporabo jezika tiskalnika). Za dodatno programsko opremo in jezike si oglejte opombe za
namestitev in datoteke Readme (Berime) na CD-ju naprave.
Opis gonilnika HP PCL 6
Se namesti samodejno ob namestitvi programske opreme izdelka
Priložen kot privzeti gonilnik
Priporo
č
amo za tiskanje v vseh okoljih, ki podpirajo operacijski sistem Windows
Ve
č
ini uporabnikov omogo
č
a najboljšo hitrost, kakovost tiskanja in podporo za funkcije naprave
Ustvarjen za poravnavo z Windows GDI (Graphic Device Interface) za najboljšo hitrost v okoljih
Windows
Morda ne bo povsem združljiv s programi drugih proizvajalcev ali programi po meri, ki temeljijo
na PCL 5
Opis gonilnika HP UPD PS
Na voljo za prenos iz spleta na
www.hp.com/
support/ljm401series
Priporo
č
en za tiskanje s programsko opremo Adobe
®
ali drugimi programi, ki so grafi
č
no zelo
zahtevni
Omogo
č
a podporo za tiskanje iz emulacije Postscript ali za podporo hitrim pisavam Postscript
Opis gonilnika HP UPD PCL 5
Na voljo za prenos iz spleta na
www.hp.com/
support/ljm401series
Združljiv s prejšnjimi razli
č
icami PCL in starejšimi napravami HP LaserJet
Najboljša izbira za tiskanje s programi drugih proizvajalcev ali programi po meri
Oblikovan za uporabo v poslovnih okoljih Windows in nudi en gonilnik za uporabo z ve
č
modeli
tiskalnikov
Zaželen pri tiskanju z ve
č
modeli tiskalnikov iz prenosnih ra
č
unalnikov s programom Windows
Opis gonilnika HP UPD PCL 6
Na voljo za prenos iz spleta na
www.hp.com/
support/ljm401series
Priporo
č
amo za tiskanje v vseh okoljih, ki podpirajo operacijski sistem Windows
Ve
č
ini uporabnikov omogo
č
a najboljšo hitrost, kakovost tiskanja in podporo za funkcije naprave
22
Poglavje 3
Tiskanje
SLWW
Sample