HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 31 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 154
2.
Izvlecite vodila papirja za dolžino in širino,
tako da modre jezi
č
ke potisnete navzven.
3.
Č
e želite naložiti papir velikosti Legal,
podaljšajte pladenj tako, da pritisnete gumb
na zadnji strani pladnja navznoter in
povle
č
ete zadnji del pladnja ven.
OPOMBA:
Ko je v pladnju naložen papir
velikost Legal, sega približno 70 mm
č
ez rob
izdelka.
4.
Naložite papir v pladenj in poravnajte kote.
Vodila papirja po dolžini in širini namestite ob
sveženj papirja.
SLWW
Nalaganje na vhodne pladnje
19
Sample