HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 30 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 154
5.
Papir potisnite navzdol in se tako prepri
č
ajte,
da je sveženj papirja pod mejnimi jezi
č
ki za
papir, ki so ob desni in zadnji strani pladnja.
6.
Potisnite pladenj v izdelek.
Nalaganje v dodatni pladenj 3
1.
Izvlecite pladenj iz naprave.
18
Poglavje 2
Pladenj za papir
SLWW
Sample