HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 27 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 154
Nalaganje na vhodne pladnje
Nalaganje v pladenj 1
1.
Odprite pladenj 1 in iz izdelka izvlecite
podaljšek pladnja.
2.
Č
e je papir dolg, izvlecite podaljšek, da bo
papir ustrezno nameš
č
en na pladnju.
SLWW
Nalaganje na vhodne pladnje
15
Sample