HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 26 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 154
Podprte vrste papirja
Za popoln seznam papirja znamke HP, ki ga podpira naprava, obiš
č
ite
www.hp.com/
support/
ljm401series
.
Vrsta papirja (nadzorna
ploš
č
a)
Vrsta papirja (gonilnik
tiskalnika)
Pladenj 1
Pladenj 2
Dodatni
pladenj 3 za
500 listov
Enota za
obojestrans
ko tiskanje
(samo
modeli za
obojestrans
ko tiskanje)
NAVADEN 75–95 G
Plain
(Navadni)
HP EcoSMART Lite
HP EcoSMART Lite
LAHKI 60-74 G
Lahki 60-74 g
MID-WEIGHT 96-110 G
Srednjetežki
TEŽKI 111–130 G
Težki 111–130 g
ZELO TEŽKI 131–175 G
Zelo težki 131–175g
PROSOJNICA
Monochrome Laser
Transparency
(Enobarvna
prosojnica za lasersko tiskanje)
NALEPKE
Labels
(Nalepke)
PISEMSKI Z GLAVO
Letterhead
(Pisemski z glavo)
PREDHODNO POTISKANI
Preprinted
(Vnaprej natisnjeni)
PREDHODNO NALUKNJANI
Prepunched
(Predhodno
naluknjani)
OBARVAN
Colored
(Barvni)
GROBI
Rough
(Grobi)
PISMPAP
Bond
(Kopirni papir)
RECIKLIRANI
Recycled
(Reciklirani)
OVOJNICA
Envelope
(Ovojnica)
14
Poglavje 2
Pladenj za papir
SLWW
Sample