HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 24 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 154
Podprte velikosti papirja
Ta izdelek podpira številne velikosti papirja in se prilagaja razli
č
nim medijem.
OPOMBA:
Za najboljše rezultate pred tiskanjem v gonilniku tiskalnika izberite pravilno velikost in
vrsto papirja.
Tabela 2-1
Podprte velikosti papirja in tiskalnih medijev
Velikost in dimenzije
Pladenj 1
Pladenj 2
Dodatni pladenj 3
za 500 listov
Enota za
obojestransko
tiskanje (samo
modeli za
obojestransko
tiskanje)
Letter
216 x 279 mm
Legal
216 x 356 mm
A4
210 x 297 mm
A5
148 x 210 mm
A6
105 x 148 mm
B5 (JIS)
182 x 257 mm
Executive
184 x 267 mm
Razglednica (JIS)
100 x 148 mm
Dvojna razglednica (JIS)
148 x 200 mm
16K
184 x 260 mm
16K
195 x 270 mm
16K
197 x 273 mm
12
Poglavje 2
Pladenj za papir
SLWW
Sample