HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 21 of 154)

Languages: Slovene
Pages:154
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 154
Tiskanje poro
č
il o izdelku z nadzorne ploš
č
e z zaslonom na dotik
1.
Na za
č
etnem zaslonu na nadzorni ploš
č
i izdelka se dotaknite gumba
Nastavitev.
2.
Dotaknite se gumba
Reports (Poro
č
ila)
.
3.
Dotaknite se imena poro
č
ila, ki ga želite natisniti.
Izjava o skupni rabi tiskalnika
HP ne podpira povezovanja iz enakovrednih ra
č
unalnikov, saj je to funkcija operacijskih sistemov
Microsoft, ne pa gonilnikov tiskalnikov HP. Obiš
č
ite spletno stran podjetja Microsoft na naslovu
www.microsoft.com
.
SLWW
Izjava o skupni rabi tiskalnika
9
Sample