HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 99 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 144
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
79 Service error (79 hooldusviga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel
sisse)
Kirjeldus
Paigaldatud on mitteühilduv DIMM.
Soovitatav toiming
1.
Lülitage toode sisse.
2.
Paigaldage DIMM, mida antud toode toetab.
3.
Lülitage toode sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
Asendage must kassett
Kirjeldus
Toonerikasseti kasutusiga hakkab lõppema ja seade on konfigureeritud printimise peatama, kui see
jõuab väga madala taseme olekuni.
Soovitatav toiming
HP soovitab sel juhul toonerikasseti optimaalse prindikvaliteedi tagamiseks uuega asendada. Võite
jätkata printimist, kuni märkate prindikvaliteedi halvenemist. Kasseti tegelik kasutusiga võib varieeruda.
Kui HP toonerikasseti tase on väga madal, on selle toonerikasseti HP kvaliteet-kaitsegarantii lõppenud.
Vastavalt HP toonerikasseti garantiikirjale ei vaadelda ühtegi trükidefekti või kasseti riket, mis esines HP
toonerikasseti kasutamise jätkamisel väga madalal tasemel, materjali või tarviku töökvaliteedi defektina.
Asetage salv # <TÜÜP> <FORMAAT>
Kirjeldus
Prinditööks vajaliku paberi tüüp ja formaat on konfigureeritud, kuid salv on tühi.
Soovitatav toiming
Laadige salve õige paber või vajutage nuppu
OK
, et kasutada teises salves olevat paberit.
Device error (Seadme viga) Press [OK] (Vajutage [OK])
Kirjeldus
Esines sisemine viga.
Soovitatav toiming
Töö jätkamiseks vajutage nuppu
OK
.
ETWW
Juhtpaneeli teadete tõlgendamine
87
Sample