HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 98 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 144
Soovitatav toiming
Lülitage toode välja, oodake vähemalt 30 sekundit, seejärel lülitage toode uuesti sisse ning oodake,
kuni see lõpetab alglaadimise.
Kui kasutatakse liigpinge kaitset, tuleb see eemaldada. Ühendage toode otse seinakontakti. Lülitage
toode sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
57 ventilaatori viga Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
Kirjeldus
Tootes on ilmnenud probleem siseventilaatoriga.
Soovitatav toiming
Lülitage toode välja, oodake vähemalt 30 sekundit, seejärel lülitage toode uuesti sisse ning oodake,
kuni see lõpetab alglaadimise.
Kui kasutatakse liigpinge kaitset, tuleb see eemaldada. Ühendage toode otse seinakontakti. Lülitage
toode sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
59.X Error (59.X viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
Kirjeldus
Ühe mootori töös esines viga.
Soovitatav toiming
Lülitage toode välja, oodake vähemalt 30 sekundit, seejärel lülitage toode uuesti sisse ning oodake,
kuni see lõpetab alglaadimise.
Kui kasutatakse liigpinge kaitset, tuleb see eemaldada. Ühendage toode otse seinakontakti. Lülitage
toode sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
79 Error (79 viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
Kirjeldus
Tootes on ilmnenud sisemine püsivara viga.
Soovitatav toiming
Lülitage toode välja, oodake vähemalt 30 sekundit, seejärel lülitage toode uuesti sisse ning oodake,
kuni see lõpetab alglaadimise.
Kui kasutatakse liigpinge kaitset, tuleb see eemaldada. Ühendage toode otse seinakontakti. Lülitage
toode sisse.
86
Peatükk 5
Probleemide lahendamine
ETWW
Sample