HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 97 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 144
50.x kuumuti viga Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
Kirjeldus
Printeris kuumutis esines viga.
Soovitatav toiming
Lülitage toode välja, oodake vähemalt 30 sekundit, seejärel lülitage toode uuesti sisse ning oodake,
kuni see lõpetab alglaadimise.
Lülitage printer välja ja oodake vähemalt 25 minutit, siis lülitage printer sisse.
Kui kasutatakse liigpinge kaitset, tuleb see eemaldada. Ühendage toode otse seinakontakti. Lülitage
toode sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
51.XX Error (54.XX viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
Kirjeldus
Tootes esines sisemine riistvaraviga.
Soovitatav toiming
Lülitage toode välja, oodake vähemalt 30 sekundit, seejärel lülitage toode uuesti sisse ning oodake,
kuni see lõpetab alglaadimise.
Kui kasutatakse liigpinge kaitset, tuleb see eemaldada. Ühendage toode otse seinakontakti. Lülitage
toode sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
54.XX Error (54.XX viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
Kirjeldus
Ühe toote sisemise sensori juures esines viga.
Soovitatav toiming
Lülitage toode välja, oodake vähemalt 30 sekundit, seejärel lülitage toode uuesti sisse ning oodake,
kuni see lõpetab alglaadimise.
Kui kasutatakse liigpinge kaitset, tuleb see eemaldada. Ühendage toode otse seinakontakti. Lülitage
toode sisse.
Kui teade püsib, võtke ühendust HP toega.
55.X Error (59.X viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
Kirjeldus
Tootes esines sisemine viga.
ETWW
Juhtpaneeli teadete tõlgendamine
85
Sample