HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 95 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 95 of 144
Juhtpaneeli spikrisüsteem
Mudelitel HP LaserJet Pro 400 M401dn printer ja HP LaserJet Pro 400 M401dw printer on
sisseehitatud spikrisüsteemid, kus kirjeldatakse, kuidas igat ekraani kasutada. Spikrisüsteemi avamiseks
puudutage ekraani paremas ülanurgas olevat nuppu Spikker
.
Mõnede kuvade puhul avab spikker globaalse menüü, kus saate otsida teid huvitavaid teemasid. Saate
sirvida läbi menüüstruktuuri, puudutades menüüs olevaid nuppe.
Mõned spikriekraanid sisaldavad animatsioone, mis aitavad teil protseduure läbida (nt ummistuste
eemaldamisel).
Üksiktöid puudutavate kuvade puhul avab spikker teema, mis selgitab selle kuva võimalusi.
Kui seade esitab veateate või hoiatuse, puudutage probleemi kirjeldava teate avamiseks nuppu Spikker
. Teade sisaldab ka juhiseid probleemi lahendamiseks.
ETWW
Juhtpaneeli spikrisüsteem
83
Sample