HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 94 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 94 of 144
Taastage tehase vaikeseaded
Tehases määratud vaikesätete taastamine taastab kõik seadme ja võrgu sätted tehases määratud
vaikeväärtustele. Lehtede loendit, salve suurust ja keelt ei lähtestata. Seadme tehase vaikeväärtuste
lähtestamiseks järgige neid samme.
ETTEVAATUST.
Tehases määratud vaikesätete taastamine taastab kõik sätted tehases määratud
vaikeväärtustele ja kustutab kõik mällu talletatud lehed. See toiming taaskäivitab seejärel toote
automaatselt.
Tehases määratud vaikesätete taastamine (LCD-juhtpaneel)
1.
Menüüde avamiseks vajutage seadme juhtpaneelil nuppu
OK
.
2.
Avage järgmised menüüd.
Hoolduse
Restore Defaults (Vaikeseadete taastamine)
Toode taaskäivitub automaatselt.
Tehases määratud vaikesätete taastamine (puuteekraaniga
juhtpaneel)
1.
Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus
.
2.
Kerige menüüni
Hoolduse
ja puudutage seda.
3.
Kerige nupuni
Restore Defaults (Vaikeseadete taastamine)
ja puudutage seda, seejärel
puudutage nuppu
OK
.
Toode taaskäivitub automaatselt.
82
Peatükk 5
Probleemide lahendamine
ETWW
Sample