HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 93 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 144
3. etapp: kontrollige juhtpaneeli veateadete osas.
Seadme juhtpaneel peaks näitama valmisolekut. Tõrketeate ilmumisel lahendage probleem.
4. etapp: kontrollige paberit
1.
Veenduge, et kasutatav paber vastab spetsifikatsioonis toodud tehnilistele andmetele.
2.
Kontrollige, kas paber on söötesalve õigesti asetatud.
5. etapp: kontrollige tarkvara
1.
Veenduge, et printeri tarkvara on õigesti installeeritud.
2.
Veenduge, et olete installinud seadme jaoks õige printeridraiveri. Kontrollige programmi, et
kindlaks teha, kas kasutate selle seadme printeridraiverit.
6. etapp: testige printimise funktsioone.
1.
Printige konfiguratsioonileht.
2.
Kui lehte ei õnnestu printida, kontrollige, kas söötesalves on paberit.
3.
Kui leht toote ummistab, kõrvaldage ummistus.
7. etapp: kontrollige toonerikassetti
Printige tarvikute olekuleht ja kontrollige toonerikasseti järelejäänud kasutusiga.
8. etapp: proovige saata prinditöö arvutist.
1.
Proovige printida töö teisest arvutist, millel seadme tarkvara on õigesti installitud.
2.
Kontrollige USB- või võrgukaabli ühendust. Suunake printer õigesse porti või installeerige tarkvara
uuesti, valides kasutatava ühenduse tüübi.
3.
Kui prindikvaliteet pole vastuvõetav, veenduge, et printimissätted on kasutatava kandja jaoks
õiged.
ETWW
Probleemide lahendamise kontroll-loend
81
Sample