HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 92 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 144
Probleemide lahendamise kontroll-loend
Lähtuge nendest etappidest, kui proovite lahendada probleemi tootega.
1. etapp: veenduge, et seade on korralikult häälestatud
2. etapp: kontrollige kaableid või traadita ühendust
3. etapp: kontrollige juhtpaneeli veateadete osas.
4. etapp: kontrollige paberit
5. etapp: kontrollige tarkvara
6. etapp: testige printimise funktsioone.
7. etapp: kontrollige toonerikassetti
8. etapp: proovige saata prinditöö arvutist.
1. etapp: veenduge, et seade on korralikult häälestatud
1.
Vajutage seadme sisselülitamiseks või automaatse väljalülitamise režiimi desaktiveerimiseks
toitenuppu.
2.
Kontrollige toitekaabli ühendusi.
3.
Veenduge, et toite pinge vastab seadme konfiguratsioonile. (Toitenõuete jaoks vaadake seadme
tagumisel küljel olevat silti.) Kui kasutate pikendusjuhet ja pinge ei vasta nõudmistele, ühendage
seade otse seinapistikusse. Kui seade on juba seina ühendatud, proovige teisi pistikupesasid.
4.
Kui ükski neist meetmetest toidet ei taasta, siis kontakteeruge HP klienditeenindusega.
2. etapp: kontrollige kaableid või traadita ühendust
1.
Kontrollige printeri ja arvuti vahelist kaabelühendust. Veenduge, et ühendus on kindel.
2.
Veenduge, et kaabel on terve, kasutades võimalusel selleks teist kaablit.
3.
Kui toode on võrku ühendatud, kontrollige järgmist.
Kontrollige toote võrguühenduse kõrval olevat tuld. Kui võrk on aktiivne, põleb tuli roheliselt.
Veenduge, et kasutate võrguühenduseks võrgukaablit, mitte telefonijuhet.
Veenduge, et võrguruuter, -jaotur või -lüliti on sisse lülitatud ja töötab korralikult.
Kui teie arvuti või toode on ühendatud traadita võrguga, võivad madala kvaliteediga signaal
või häired põhjustada prinditööde viivitust.
4.
Kui kasutate arvutil personaalset tulemüürisüsteemi, võib see tootega ühenduse blokeerida.
Proovige tulemüür ajutiselt keelata, kui see on probleemi põhjuseks.
80
Peatükk 5
Probleemide lahendamine
ETWW
Sample