HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 9 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 144
Käsitisi söötmine <FORMAAT>, <TÜÜP> Press [OK] for available media
(Vajutage [OK] võimalike kandjate nägemiseks)
..........................................
88
Laadige salv 1 Press [OK] for available media (Vajutage [OK] võimalike
kandjate nägemiseks)
...............................................................................
88
Lisage paberit salve 1 TAVALINE <FORMAAT> Cleaning Mode
(Puhastusrežiim)
.......................................................................................
88
Load tray 1 <TYPE>, <SIZE> (Laadige salve 1 <TÜÜP>, <FORMAAT>)
...........
89
Luuk avatud
.............................................................................................
89
Manual duplex (Käsidupleksrežiim) Laadige salv 1 Press [OK] (Vajutage
[OK])
......................................................................................................
89
Memory is low (Mälu on vähe) Press [OK] (Vajutage [OK])
...........................
89
Menu Structure (Prindiviga) Press [OK] (Vajutage [OK])
................................
89
Must kassett peaaegu tühi
.........................................................................
90
Must kassett tühjeneb
................................................................................
90
Paigaldage must kassett
............................................................................
90
Paigaldatud on kasutatud must kassett. Jätkamiseks vajutage OK
...................
90
Print failure, press OK. If error repeats turn off then on (Kui veateade kordub,
lülitage välja ja siis uuesti sisse)
.................................................................
91
puhastamine
............................................................................................
91
Rear door open (Tagumine luuk avatud)
......................................................
91
Remove shipping material from rear door (Eemaldage pakkematerjal
tagaluugi juurest)
.....................................................................................
91
Tarvikud tühjenevad
.................................................................................
91
Teade Genuine HP supply installed (Paigaldatud autentne HP tarvik)
..............
92
Ummistus <asukohas>
..............................................................................
92
Ummistus salves <X> Eemaldage ummistus ja siis Press [OK] (Vajutage [OK]) .. 92
Unexpected size in tray # (Ootamatu formaat salves #) Laadi <suurus> Press
[OK] (Vajutage [OK])
...............................................................................
92
Paber liigub valesti või ummistub
.............................................................................................
93
Toode ei võta paberit sisse
.......................................................................................
93
Toode võtab korraga sisse mitu paberilehte
................................................................
93
Paberiummistuste vältimine
.......................................................................................
93
Kõrvaldage ummistused
..........................................................................................................
94
Ummistuse asukoht
..................................................................................................
94
Kõrvaldage ummistus salvest 1
..................................................................................
94
Kõrvaldage ummistus salvest 2
..................................................................................
96
Kõrvaldage ummistus lisasalvest 3
.............................................................................
98
Kõrvaldage ummistused väljastussalvest
.....................................................................
99
Kõrvaldage ummistus dupleksi piirkonnast
..................................................................
99
Kõrvaldage kuumuti piirkonnas tekkinud ummistus
.....................................................
100
Prindikvaliteedi parandamine
................................................................................................
102
Kontrollige paberi tüübi sätet (Windows)
..................................................................
102
ETWW
vii
Sample