HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 89 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 144
Püsivara värskendamine
HP pakub seadme püsivarale perioodilisi versiooniuuendusi. Saate püsivaravärskendusi laadida käsitsi
või häälestada seadme automaatselt püsivaravärskendusi laadima.
Püsivara värskendamine käsitsi (LCD-juhtpaneel)
1.
Menüüde avamiseks vajutage seadme juhtpaneelil nuppu
OK
.
2.
Avage järgmised menüüd.
Hoolduse
LaserJet Update (HP uuendus)
Kontrolli värskendusi kohe
3.
Valige suvand
Jah
ja vajutage seejärel nuppu
OK
, et paluda seadmel otsida
püsivaravärskendusi. Kui seade leiab versiooniuuenduse, käivitatakse värskendamisprotseduur.
Püsivara värskendamine käsitsi (puuteekraaniga juhtpaneel)
1.
Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus
.
2.
Avage järgmised menüüd.
Hoolduse
LaserJet Update (HP uuendus)
Kontrolli värskendusi kohe
3.
Puudutage nuppu
Jah
, et paluda seadmel otsida püsivaravärskendusi. Kui seade leiab
versiooniuuenduse, käivitatakse värskendamisprotseduur.
Seadme häälestamine automaatselt püsivara värskendama (LCD-
juhtpaneel)
MÄRKUS.
See jaotus kehtib vaid mudelile HP LaserJet Pro 400 M401a printer.
1.
Menüüde avamiseks vajutage seadme juhtpaneelil nuppu
OK
.
2.
Avage järgmised menüüd.
Hoolduse
LaserJet Update (HP uuendus)
Värskenduste haldamine
Küsi enne installimist
3.
Valige suvand
Installi automaatselt
, seejärel vajutage nuppu
OK
.
ETWW
Püsivara värskendamine
77
Sample