HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 86 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 144
Juhised vahetamiseks
Prindikasseti vahetamine
Kui prindikassett läheneb tööea lõpule, kuvatakse asenduse tellimise vajalikkust väljendav viip. Te võite
jätkata sama kassetiga kuni tooneri jaotamine kassetis ei anna enam vastuvõetavat trükikvaliteeti.
1.
Avage printerikasseti luuk ja võtke
printerikassett välja.
2.
Eemaldage kotist uus printerikassett. Asetage
kasutatud prindikassett ümbertöötlemiseks kotti
tagasi.
74
Peatükk 4
Kasutamine ja hooldus
ETWW
Sample