HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 85 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 144
Tarvikute hoiustamine ja taaskasutus
Kasutage tarvikuid korduvalt
HP originaal-toonerikasseti taaskasutamiseks pange kasutatud toonerikassett karpi, milles tarniti uus
kassett. Kasutage kassetiga kaasas olnud tagastussilti ja saatke kasutatud tarvik ringlussevõtuks HP-sse.
Koguteabe saamiseks vt korduvkasutusjuhendit, mis on iga uue HP tarvikuga kaasas
Toonerikasseti hoiundamine
Ärge eemaldage toonerikassetti pakendist enne selle kasutamist.
ETTEVAATUST.
Et vältida toonerikasseti vigastamist, ärge jätke seda valguse kätte kauemaks kui
mõneks minutiks.
ETWW
Tarvikute hoiustamine ja taaskasutus
73
Sample