HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 84 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 144
Sätted Luba või keela väga madalal tasemel (puuteekraaniga
juhtpaneel)
Võite vaikesätted lubada või keelata mis tahes ajal ja teil ei ole tarvis neid uue toonerikasseti
paigaldamisel uuesti lubada.
1.
Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus
.
2.
Avage järgmised menüüd.
System Setup (Süsteemi seadistus)
Tarvikute sätted
Must kassett
Väga madal säte
3.
Valige üks järgmistest suvanditest.
Valige suvand
Jätka
, et seade annaks teile toonerikasseti tühjenemisest märku, kuid jätkaks
printimist.
Valige suvand
Lõpeta
, et seade lõpetaks printimise seniks, kuni te toonerikasseti vahetate.
Valige suvand
Prompt (Viip)
, et seade lõpetaks printimise ja paluks teil kasseti välja
vahetada. Võite pärast viiba nägemist printimist jätkata. Kliendi konfigureeritav suvand selle
seadme puhul on „Tuleta meelde 100 lehekülje, 200 lehekülje, 300 lehekülje, 400 lehekülje
järel või mitte kunagi.” See suvand on mõeldud kasutaja mugavuse huvides ega näita, et
need leheküljed prinditakse aktsepteeritava kvaliteediga.
Kui HP toonerikasseti tase jõuab väärtusele
Väga madal
, on HP kvaliteet-kaitsegarantii selle
toonerikasseti puhul lõppenud. Vastavalt HP toonerikasseti garantiikirjale ei vaadelda ühtegi trükidefekti
või kasseti riket, mis esines HP toonerikasseti kasutamisel režiimis
Jätka
väga madalal tasemel,
materjali või tarviku töökvaliteedi defektina.
72
Peatükk 4
Kasutamine ja hooldus
ETWW
Sample