HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 83 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 144
Printimine, kui toonerikasseti hinnanguline
kasutusiga on lõppemas
Musta tase madal
. Seade annab märku, kui toonerikasseti tase on madal. Toonerikasseti tegelik
järelejäänud kasutusiga võib varieeruda. Mõelge teise installitava printerikasseti varumisele juhuks, kui
prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks. Toonerikassetti pole praegu vahetada vaja.
Musta tase väga madal
. Seade annab märku, kui toonerikasseti tase on väga madal.
Toonerikasseti tegelik järelejäänud kasutusiga võib varieeruda. Mõelge teise installitava printerikasseti
varumisele juhuks, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks. Toonerikassetti ei pea kohe vahetama,
kui just prindikvaliteet ei ole vastuvõetamatu.
Kui HP toonerikasseti tase on väga madal, on selle toonerikasseti HP kvaliteet-kaitsegarantii lõppenud.
Saate vahetada seda, kuidas seade reageerib, kui tarvikute olek jõuab väga madalale tasemele. Kui
paigaldate uue toonerikasseti, ei pea te neid sätteid uuesti määrama.
Sätted Luba või keela väga madalal tasemel (LCD-juhtpaneel)
Võite vaikesätte lubada või keelata mis tahes ajal ja teil ei ole tarvis seda uue toonerikasseti
paigaldamisel uuesti lubada.
1.
Menüüde avamiseks vajutage seadme juhtpaneelil nuppu
OK
.
2.
Avage järgmised menüüd.
System Setup (Süsteemi seadistus)
Tarvikute sätted
Must kassett
Väga madal säte
3.
Valige üks järgmistest.
Valige suvand
Jätka
, et seade annaks teile toonerikasseti tühjenemisest märku, kuid jätkaks
printimist.
Valige suvand
Lõpeta
, et seade lõpetaks printimise seniks, kuni te toonerikasseti vahetate.
Valige suvand
Prompt (Viip)
, et seade lõpetaks printimise ja paluks teil kasseti välja
vahetada. Võite pärast viiba nägemist printimist jätkata. Kliendi konfigureeritav suvand selle
seadme puhul on „Tuleta meelde 100 lehekülje, 200 lehekülje, 300 lehekülje, 400 lehekülje
järel või mitte kunagi.” See suvand on mõeldud kasutaja mugavuse huvides ega näita, et
need leheküljed prinditakse aktsepteeritava kvaliteediga.
Kui HP toonerikasseti tase jõuab väärtusele
Väga madal
, on HP kvaliteet-kaitsegarantii selle
toonerikasseti puhul lõppenud.
ETWW
Printimine, kui toonerikasseti hinnanguline kasutusiga on lõppemas
71
Sample