HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 82 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 144
Automaatse väljalülitamise viivituse määramine (puuteekraaniga juhtpaneel)
1.
Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus
.
2.
Avage järgmised menüüd.
System Setup (Süsteemi seadistus)
Energiasätted
Automaatne väljalülitamine
Automaatse väljalülitamise viivitus
3.
Valige väljalülitamise viivituse aeg.
MÄRKUS.
Vaikeväärtus on
30 minutit
.
4.
Seade väljub automaatse väljalülitamise režiimist automaatselt, kui sellele saadetakse töö või kui
vajutate juhtpaneelil mõnd nuppu. Saate muuta sündmusi, mis seadme „äratavad”. Avage
järgmised menüüd.
System Setup (Süsteemi seadistus)
Energiasätted
Automaatne väljalülitamine
Äratused
Äratuse sündmuse väljalülitamiseks valige sündmus ja seejärel suvand
Nr
.
70
Peatükk 4
Kasutamine ja hooldus
ETWW
Sample