HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 81 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 144
Unerežiimi viivituse määramine (puuteekraaniga juhtpaneel)
1.
Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus
.
2.
Avage järgmised menüüd.
System Setup (Süsteemi seadistus)
Energiasätted
Uinaku viivitus
3.
Valige unerežiimi viivituse aeg.
MÄRKUS.
Vaikeväärtus on
15 minutit
.
Automaatse väljalülitamise viivituse määramine
Automaatse väljalülitamise viivituse määramine (LCD-juhtpaneel)
1.
Menüüde avamiseks vajutage seadme juhtpaneelil nuppu
OK
.
2.
Avage järgmised menüüd.
System Setup (Süsteemi seadistus)
Energiasätted
Automaatne väljalülitamine
Automaatse väljalülitamise viivitus
3.
Valige väljalülitamise viivituse aeg.
MÄRKUS.
Vaikeväärtus on
30 minutit
.
4.
Seade väljub automaatse väljalülitamise režiimist automaatselt, kui sellele saadetakse töö või kui
vajutate juhtpaneelil mõnd nuppu. Saate muuta sündmusi, mis seadme „äratavad”. Avage
järgmised menüüd.
System Setup (Süsteemi seadistus)
Energiasätted
Automaatne väljalülitamine
Äratused
Äratuse sündmuse väljalülitamiseks valige sündmus ja seejärel suvand
Nr
.
ETWW
Kokkuhoiu sätted
69
Sample