HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 80 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 144
Kokkuhoiu sätted
Printimine režiimil EconoMode
Käesoleval tootel on dokumendimustandite printimiseks suvand EconoMode (Säästurežiim).
EconoMode'i (Säästurežiim) kasutamine aitab kasutada vähem toonerit ning vähendada kulu lehekülje
kohta. EconoMode'i (Säästurežiim) kasutamine võib vähendada ka prindikvaliteeti.
HP ei soovita režiimi EconoMode pidevalt kasutada. Režiimi EconoMode pideval kasutusel võib tooner
vastu pidada kauem kui toonerikasseti mehaanilised osad. Kui prindikvaliteet hakkab halvenema ja
pole enam vastuvõetav, kaaluge toonerikasseti väljavahetamist.
MÄRKUS.
Kui see suvand pole teie printeridraiveris veel saadaval, saate selle määrata HP
sisseehitatud veebiserveriga.
1.
Valige tarkvaraprogrammis suvand
Printimine
.
2.
Valige toode ja klõpsake seejärel nuppu
Atribuudid
või
Eelistused
.
3.
Klõpsake vahekaardil
Paber/kvaliteet
.
4.
Klõpsake märkeruutu
Režiim EconoMode
.
Unerežiimi viivituse määramine
Unerežiimi viivituse funktsioon määratleb, kui kaua peab seade olema tegevusetu, enne kui see
toitekulu vähendamiseks unerežiimi lülitub.
Unerežiimi viivituse määramine (LCD-juhtpaneel)
1.
Menüüde avamiseks vajutage seadme juhtpaneelil nuppu
OK
.
2.
Avage järgmised menüüd.
System Setup (Süsteemi seadistus)
Energiasätted
Uinaku viivitus
3.
Valige viivituse aeg ja seejärel vajutage nuppu
OK
.
MÄRKUS.
Vaikeväärtus on
15 minutit
.
68
Peatükk 4
Kasutamine ja hooldus
ETWW
Sample