HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 8 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 144
Prindikasseti vahetamine
..........................................................................................
74
Mälu
....................................................................................................................................
76
Püsivara värskendamine
..........................................................................................................
77
Püsivara värskendamine käsitsi (LCD-juhtpaneel)
.........................................................
77
Püsivara värskendamine käsitsi (puuteekraaniga juhtpaneel)
.........................................
77
Seadme häälestamine automaatselt püsivara värskendama (LCD-juhtpaneel)
..................
77
Seadme häälestamine automaatselt püsivara värskendama (puuteekraaniga juhtpaneel) .. 78
5
Probleemide lahendamine
..............................................................................................
79
Probleemide lahendamise kontroll-loend
....................................................................................
80
1. etapp: veenduge, et seade on korralikult häälestatud
...............................................
80
2. etapp: kontrollige kaableid või traadita ühendust
....................................................
80
3. etapp: kontrollige juhtpaneeli veateadete osas.
.......................................................
81
4. etapp: kontrollige paberit
.....................................................................................
81
5. etapp: kontrollige tarkvara
...................................................................................
81
6. etapp: testige printimise funktsioone.
.....................................................................
81
7. etapp: kontrollige toonerikassetti
...........................................................................
81
8. etapp: proovige saata prinditöö arvutist.
................................................................
81
Taastage tehase vaikeseaded
..................................................................................................
82
Tehases määratud vaikesätete taastamine (LCD-juhtpaneel)
..........................................
82
Tehases määratud vaikesätete taastamine (puuteekraaniga juhtpaneel)
..........................
82
Juhtpaneeli spikrisüsteem
........................................................................................................
83
Juhtpaneeli teadete tõlgendamine
............................................................................................
84
Juhtpaneeli teadete tüübid
........................................................................................
84
Juhtpaneeli teated
...................................................................................................
84
10.10.XX tarvikuviga
................................................................................
84
49 Error (79 viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
...................
84
50.x kuumuti viga Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
....................
85
51.XX Error (54.XX viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
..........
85
54.XX Error (54.XX viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
..........
85
55.X Error (59.X viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
.............
85
57 ventilaatori viga Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
.................
86
59.X Error (59.X viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
.............
86
79 Error (79 viga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel sisse)
...................
86
79 Service error (79 hooldusviga) Turn off then on (Lülitage välja, seejärel
sisse)
......................................................................................................
87
Asendage must kassett
..............................................................................
87
Asetage salv # <TÜÜP> <FORMAAT>
........................................................
87
Device error (Seadme viga) Press [OK] (Vajutage [OK])
................................
87
Invalid driver (Vigane draiver) Press [OK] (Vajutage [OK])
............................
88
Kasutatakse toetuseta musta Jätkamiseks vajutage OK
..................................
88
vi
ETWW
Sample