HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 77 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 144
HP Utility Mac OS X-ile
Kasutage utiliiti HP Utility Mac OS X-ile oma arvutis seadme sätete vaatamiseks või muutmiseks. See
tööriist avab seadme HP sisseehitatud veebiserveri.
Utiliiti HP Utility on võimalik kasutada, kui toode on ühendatud USB-kaabliga või TCP/IP-põhisesse
võrku.
Avage HP Utility
Klõpsake dokil suvandit
HP Utility
.
või
Suvandis
Applications
(Rakendused) klõpsake valikut
Hewlett Packard
ja seejärel valikut
HP Utility
.
HP Utility funktsioonid
Kasutage HP Utility tarkvara järgmisteks toiminguteks.
Teabe hankimine tarvikute oleku kohta.
Teabe hankimine toote kohta (nt püsivara versiooni või seerianumbri vaatamine).
Printige konfiguratsioonileht.
Salvele paberi tüübi ja formaadi kohandamine.
Failide ja fontide ülekanne arvutist tootesse.
Toote püsivara uuendamine.
Muutke Bonjouri võrgus seadme Bonjouri nime.
ETWW
HP Utility Mac OS X-ile
65
Sample