HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 75 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 144
HP Device Toolbox (Windows)
Kasutage rakendust HP Device Toolbox Windowsile, et oma arvutis seadme sätteid vaadata või muuta.
See tööriist avab seadme HP sisseehitatud veebiserveri.
MÄRKUS.
See tööriist on saadaval vaid siis, kui tegite toote installimisel täisinstalli.
1.
Klõpsake nuppu
Start
ja seejärel üksusel
Programmid
.
2.
Klõpsake oma HP tooterühmal ja seejärel üksusel
HP Device Toolbox
.
Vahekaart või jaotis
Kirjeldus
Vahekaart
Kodu
Toote, oleku ja konfiguratsiooni
info
Seadme olek
. Näitab seadme olekut ja HP tarvikute järelejäänud kasutusea
ligikaudset protsenti.
Tarvikute olek
. Näitab HP tarvikute järelejäänud kasutusea ligikaudset protsenti.
Tarviku tegelik järelejäänud kasutusiga võib varieeruda. Mõelge varutarviku
hankimisele juhuks, kui prindikvaliteet muutub vastuvõetamatuks. Kui prindikvaliteet
on veel vastuvõetav, siis tarvikut asendama ei pea.
Seadme konfiguratsioon
. Näita seadme konfiguratsioonilehel olevat teavet.
Võrgu ülevaade
. Siin kuvatakse seadme võrgukonfiguratsiooni lehel olev teave.
Aruanded
. Võimaldab printida seadme loodud konfiguratsiooni ja tarvikute
olekulehed.
Event Log
(Sündmuste logi): Kuvab loetelu kõigist printeri sündmustest ja tõrgetest.
Vahekaart
Süsteem
Võimaldab printeri seadistamist
arvutist.
Device Information
(seadme teave): Annab peamist teavet seadme ja selle
tootnud ettevõtte kohta.
Paberi sätted
. Võimaldab muuta printeri paberi käsitsemise eelistusi.
Print Quality
(Prindikvaliteet): Võimaldab muuta toote prindikvaliteedi eelistusi,
k.a. kalibreerimisseadeid
Paper Types
(Paberitüübid): Võimaldab konfigureerida prindirežiimid, mis
vastavad seadme vastuvõetavatele paberi tüüpidele.
Süsteemi häälestus
. Võimaldab muuta toote süsteemi eelistusi.
Service
(Hooldus): Võimaldab alustada toote puhastusprotseduuridega.
Seadme turve
. Võimaldab määrata või muuta seadme salasõna.
Salvestamine ja taastamine
. Salvestage jooksvad tooteseaded arvutis olevasse
faili. Kasutage seda faili samade seadete laadimiseks muusse tootesse või hiljem
samas arvutis nende seadete taastamiseks.
MÄRKUS.
Vahekaart
Süsteem
võib olla parooliga kaitstud. Kui seade on võrku
ühendatud, pidage enne selle vahekaardi sätete muutmist alati nõu administraatoriga.
Vahekaart
Printimine
Võimaldab teil arvutist muuta
printimise vaikesätteid.
Printing
(Printimine): Muutke printimise vaikeseadeid nagu näiteks koopiate arvu ja
paberi suunda. Samu valikuid saab teha ka juhtpaneelil.
PCL5c
. Vaadake ja muutke PCL5c seadeid.
PostScript
. Lülitage funktsioon
Printimise PS-vead
välja või sisse.
ETWW
HP Device Toolbox (Windows)
63
Sample