HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 74 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 144
Säte
Kirjeldus
Automaatne
Prindiserver konfigureerib end automaatselt suurima lubatud liini kiiruse ja
võrgu kommunikatsioonirežiimi järgi.
10T täielik
10 Mbit/s, täisdupleks-talitlus
10T pool
10 megabitti sekundis (Mbit/s), pooldupleks-talitlus
100TX täielik
100 Mbit/s, täisdupleks-talitlus
100TX pool
100 Mbit/s, pooldupleks-talitlus
5.
Puudutage nuppu
OK
. Toode lülitub välja ja seejärel uuesti sisse.
62
Peatükk 4
Kasutamine ja hooldus
ETWW
Sample