HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 73 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 144
Liini kiiruse ja dupleksi sätted
MÄRKUS.
See teave kehtib vaid Etherneti-võrkude puhul. See ei kehti traadita ühendusega võrkude
puhul.
Liini kiirus ja prindiserveri kommunikatsioonirežiim peavad vastama võrgujaoturile. Enamikel juhtudel
on parim jätta printer automaatsesse režiimi. Valed muudatused liini kiiruses ja dupleksi sätetes võivad
takistada toote kommunikatsiooni teiste võrguseadmetega. Kui teil on vaja teha muudatusi, kasutage
toote juhtpaneeli.
MÄRKUS.
Seade peab sobima võrgutootega, millega teda ühendate (võrgujaotur, kommutaator,
lüüs, ruuter või arvuti).
MÄRKUS.
Nende sätete muutmine põhjustab toote välja- ja sisselülitamise. Tehke muudatusi ainult
siis, kui toode on jõudeolekus.
Liini kiiruse ja dupleksi sätted (LCD-juhtpaneel)
1.
Vajutage juhtpaneelil nuppu
OK
.
2.
Valige nooleklahvide abil suvand
Network Setup (Võrgu häälestamine)
ja vajutage
seejärel nuppu
OK
.
3.
Valige nooleklahvide abil suvand
Ühenduskiirus
ja vajutage seejärel nuppu
OK
.
4.
Kasutage nooleklahve järgnevatest ühe seade valimiseks.
Säte
Kirjeldus
Automaatne
Prindiserver konfigureerib end automaatselt suurima lubatud liini kiiruse ja
võrgu kommunikatsioonirežiimi järgi.
10T täielik
10 Mbit/s, täisdupleks-talitlus
10T pool
10 megabitti sekundis (Mbit/s), pooldupleks-talitlus
100TX täielik
100 Mbit/s, täisdupleks-talitlus
100TX pool
100 Mbit/s, pooldupleks-talitlus
5.
Vajutage nuppu
OK
. Toode lülitub välja ja seejärel uuesti sisse.
Liini kiiruse ja dupleksi sätted (puuteekraaniga juhtpaneel)
1.
Puudutage koduekraanil nuppu Seadistus
.
2.
Kerige menüüni
Network Setup (Võrgu häälestamine)
ja puudutage seda.
3.
Puudutage menüüd
Ühenduskiirus
.
4.
Valige üks järgmistest.
ETWW
IP võrgusätete konfigureerimine
61
Sample