HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 71 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 144
IP võrgusätete konfigureerimine
Vaadake või muutke võrguseadeid
IP konfiguratsioonisätete vaatamiseks või muutmiseks kasutage tarkvara
HP Device Toolbox
.
1.
Printige konfiguratsioonileht ja leidke IP-aadress.
Kui kasutate IPv4 protokolli, siis sisaldab IP-aadress ainult numbreid. See on sellises
vormingus:
xxx.xxx.xxx.xxx
Kui kasutate IPv6, on IP aadress kuueteistkümnend-kombinatsioon tähemärkidest ja
numbritest. Sellel on järgnevaga sarnane formaat:
xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
2.
Avage tarkvara
HP Device Toolbox
, klõpsake nuppu
Start
, rühmal
Programmid
või
Kõik
programmid
, suvandil
HP
, tooterühmal ja seejärel suvandil
HP toote sätted
.
3.
Klõpsake vahekaardil
Networking
(Võrgundus), et näha võrguinformatsiooni. Võite seadeid
vajadusel muuta.
Konfigureerige IPv4 TCP/IP parameetrid juhtpaneeli kaudu käsitsi
IPv4 TCP/IP-parameetrite käsitsi konfigureerimine (LCD-juhtpaneel)
1.
Vajutage juhtpaneelil nuppu
OK
.
2.
Valige nooleklahvide abil suvand
Network Setup (Võrgu häälestamine)
ja vajutage
seejärel nuppu
OK
.
3.
Valige nooleklahvide abil suvand
TCP/IP konfigureerimine
ja vajutage seejärel nuppu
OK
.
4.
Valige nooleklahvide abil suvand
Käsitsi
ja vajutage seejärel nuppu
OK
.
5.
Kasutage IP-aadressi sisestamiseks tärkklahve ja vajutage seejärel nuppu
OK
.
6.
Kui IP-aadress on vale, valige noolenuppudega suvand
Nr
, seejärel vajutage nuppu
OK
. Korrake
etappi 5 õige IP-aadressiga, seejärel korrake etappi 5 alamvõrgu maski ja väikevõrguvärava
sätete jaoks.
IPv4 TCP/IP-parameetrite käsitsi konfigureerimine (puuteekraaniga
juhtpaneel)
Kasutage juhtpaneeli menüüsid, et käsitsi seadistada IPv4 aadress, alamvõrgu mask ja
vaikevõrguvärav.
1.
Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus
.
2.
Kerige menüüni
Network Setup (Võrgu häälestamine)
ja puudutage seda.
ETWW
IP võrgusätete konfigureerimine
59
Sample