HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 70 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 144
HP veebiteenuste rakenduste kasutamine
Selle seadme jaoks on saadaval mitmed uuenduslikud rakendused, mis saate Internetist alla laadida.
Lisateabe saamiseks ja nende rakenduste allalaadimiseks minge HP ePrintCenteri veebisaidile aadressil
www.hpeprintcenter.com
.
Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud võrgu- või Interneti-ühendusega arvutiga.
Seadmel peavad olema lubatud HP veebiteenused. HP veebiteenuste lubamiseks tehke järgmist.
HP veebiteenuste rakenduste kasutamine (LCD-juhtpaneel)
1.
Vajutage juhtpaneelil nuppu
OK
.
2.
Valige menüü
HP veebiteenused
, seejärel vajutage nuppu
OK
.
Kui olete rakenduse HP ePrintCenteri veebisaidilt alla laadinud, on see saadaval seadme juhtpaneelil
olevad menüüs
Rakendused
.
HP veebiteenuste rakenduste kasutamine (puuteekraaniga
juhtpaneel)
1.
Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Veebiteenused
.
2.
Puudutage nuppu
Võimalda Veebiteenused
.
Kui olete rakenduse HP ePrintCenteri veebisaidilt alla laadinud, on see saadaval seadme juhtpaneelil
olevad menüüs
Rakendused
.
58
Peatükk 4
Kasutamine ja hooldus
ETWW
Sample