HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 7 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 144
Kasutage AirPrinti
..................................................................................................................
53
Töö otseprintimine USB-liidesega
..............................................................................................
54
4
Kasutamine ja hooldus
...................................................................................................
55
Seadme ühenduse muutmine utiliidiga HP Reconfiguration Utility
.................................................
56
Funktsiooni HP Wireless Direct Printing häälestamine
..................................................................
57
HP veebiteenuste rakenduste kasutamine
...................................................................................
58
HP veebiteenuste rakenduste kasutamine (LCD-juhtpaneel)
............................................
58
HP veebiteenuste rakenduste kasutamine (puuteekraaniga juhtpaneel)
...........................
58
IP võrgusätete konfigureerimine
................................................................................................
59
Vaadake või muutke võrguseadeid
............................................................................
59
Konfigureerige IPv4 TCP/IP parameetrid juhtpaneeli kaudu käsitsi
................................
59
IPv4 TCP/IP-parameetrite käsitsi konfigureerimine (LCD-juhtpaneel)
.................
59
IPv4 TCP/IP-parameetrite käsitsi konfigureerimine (puuteekraaniga juhtpaneel)
59
Võrgus seadme nime muutmine
.................................................................................
60
Liini kiiruse ja dupleksi sätted
....................................................................................
61
Liini kiiruse ja dupleksi sätted (LCD-juhtpaneel)
.............................................
61
Liini kiiruse ja dupleksi sätted (puuteekraaniga juhtpaneel)
............................
61
HP Device Toolbox (Windows)
................................................................................................
63
HP Utility Mac OS X-ile
...........................................................................................................
65
Avage HP Utility
......................................................................................................
65
HP Utility funktsioonid
..............................................................................................
65
HP Web Jetadmin
..................................................................................................................
66
Toote turbefunktsioonid
...........................................................................................................
67
Toote lukustamine
....................................................................................................
67
Seadke või vahetage toote salasõna
..........................................................................
67
Kokkuhoiu sätted
....................................................................................................................
68
Printimine režiimil EconoMode
..................................................................................
68
Unerežiimi viivituse määramine
................................................................................
68
Unerežiimi viivituse määramine (LCD-juhtpaneel)
..........................................
68
Unerežiimi viivituse määramine (puuteekraaniga juhtpaneel)
.........................
69
Automaatse väljalülitamise viivituse määramine
..........................................................
69
Automaatse väljalülitamise viivituse määramine (LCD-juhtpaneel)
...................
69
Automaatse väljalülitamise viivituse määramine (puuteekraaniga juhtpaneel) ... 70
Printimine, kui toonerikasseti hinnanguline kasutusiga on lõppemas
..............................................
71
Sätted Luba või keela väga madalal tasemel (LCD-juhtpaneel)
......................................
71
Sätted Luba või keela väga madalal tasemel (puuteekraaniga juhtpaneel)
......................
72
Tarvikute hoiustamine ja taaskasutus
.........................................................................................
73
Kasutage tarvikuid korduvalt
.....................................................................................
73
Toonerikasseti hoiundamine
.....................................................................................
73
Juhised vahetamiseks
..............................................................................................................
74
ETWW
v
Sample