HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 65 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 144
Kasutage AirPrinti
Otseprintimine Apple’s AirPrinti kasutades on toetatud versioonis iOS 4.2 või uuemad. AirPrinti
kasutamiseks otse tootesse printimiseks iPadist (iOS 4.2), iPhone'ist (3GS või uuem) või iPodist (kolmas
põlvkond või uuem) järgmistes rakendustes.
E-post
Fotod
Safari
Valige kolmanda osapoole rakendused
AirPrinti kasutamiseks peab toode olema võrku ühendatud. Lisateabe saamiseks AirPrinti kasutamise
kohta ja selle kohta, millised HP seadmed AirPrintiga ühilduvad, külastage veebilehte
www.hp.com/
go/airprint
.
MÄRKUS.
AirPrinti kasutamiseks peate võib-olla toote püsivara värskendama. Külastage veebilehte
www.hp.com/
support/ljm401series
.
ETWW
Kasutage AirPrinti
53
Sample