HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 144
Funktsiooni HP ePrint häälestamine (puuteekraaniga juhtpaneel)
1.
Funktsiooni HP ePrint kasutamiseks peab esmalt lubama HP veebiteenused.
a.
Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Veebiteenused
.
b.
Puudutage nuppu
Võimalda Veebiteenused
.
2.
Puudutage menüüs
HP veebiteenused
nuppu
Näita meiliaadressi
, et juhtpaneelil kuvada
seadme meiliaadress.
3.
Kasutage HP ePrintCenteri veebisaiti kõikidele sellele tootele saadetud HP ePrinti tööde turbesätete
ja vaikeprindisätete määramiseks.
a.
Minge aadressile
www.hpeprintcenter.com
.
b.
Klõpsake valikut
Sign In
(Registreeru) ja sisestage oma HP ePrintCenteri mandaat või looge
uus konto.
c.
Valige oma toode loendist või klõpsake selle lisamiseks valikut
+ Add printer
(+ Lisa
printer). Seadme lisamiseks vajate printeri koodi, mis on lõik seadme meiliaadressist enne
sümbolit @. Selle koodi saate, kui prindite seadme juhtpaneelil veebiteenuste lehe.
Pärast toote lisamist on teil võimalik seadme meiliaadressi kohandada.
MÄRKUS.
See kood kehtib vaid 24 tundi pärast HP veebiteenuste lubamist. Kui aeg saab
otsa, järgige juhiseid HP veebiteenuste uuesti lubamiseks ja uue koodi saamiseks.
d.
Takistamaks toodet printimast soovimatuid dokumente klõpsake valikut
ePrint Settings
(ePrinti sätted) ja seejärel vahekaarti
Allowed Senders
(Lubatud saatjad). Klõpsake valikul
Ainult lubatud saatjad
ja lisage meiliaadressid, millelt lubate ePrinti töid vastu võtta.
e.
Seadistamaks vaikesätted kõikidele sellele tootele saadetud ePrint töödele klõpsake valikut
ePrint Settings
(ePrinti sätted), seejärel valikut
Print Options
(Prindisuvandid) ja valige
sätted, mida soovite kasutada.
4.
Dokumendi printimiseks manustage see seadme meiliaadressile saadetavasse meilisõnumisse.
Prinditakse nii meilisõnum kui ka manus.
52
Peatükk 3
Prindi
ETWW
Sample