HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 63 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 144
Funktsiooni HP ePrint kasutamine
Kasutage funktsiooni HP ePrint, et printida dokumente, saates neid meilimanustena mis tahes lubatud
meilivahetusega seadmest seadme meiliaadressile.
MÄRKUS.
HP ePrinti kasutamiseks peab seade olema (traadita) võrguga ühendatud ja sellel peab
olema juurdepääs Internetile. HP ePrint pole saadaval seadmega HP LaserJet Pro 400 M401d printer.
Funktsiooni HP ePrint häälestamine (LCD-juhtpaneel)
1.
Funktsiooni HP ePrint kasutamiseks peab esmalt lubama HP veebiteenused.
a.
Menüüde avamiseks vajutage seadme juhtpaneelil nuppu
OK
.
b.
Valige menüü
HP veebiteenused
, seejärel vajutage nuppu
OK
.
c.
Valige suvand
Võimalda Veebiteenused
, seejärel vajutage nuppu
OK
.
Kui veebiteenuste suvand on lubatud, prindib seade teabelehe, kus on kirjas seadme kood ja
juhised lehel
www.eprintcenter.com
registreerumiseks.
2.
Kui olete seadme registreerinud, kasutage HP ePrintCenteri veebisaiti turvasätete määratlemiseks
ja printimise vaikesätete konfigureerimiseks kõigi sellele seadmele saadetavate HP ePrinti tööde
jaoks.
a.
Minge aadressile
www.hpeprintcenter.com
.
b.
Klõpsake valikut
Sign In
(Registreeru) ja sisestage oma HP ePrintCenteri mandaat või looge
uus konto.
c.
Valige oma toode loendist või klõpsake selle lisamiseks valikut
+ Add printer
(+ Lisa
printer). Seadme lisamiseks vajate printeri koodi, mis on lõik seadme meiliaadressist enne
sümbolit @. Selle koodi saate, kui prindite seadme juhtpaneelil veebiteenuste lehe.
Pärast toote lisamist on teil võimalik seadme meiliaadressi kohandada.
MÄRKUS.
See kood kehtib vaid 24 tundi pärast HP veebiteenuste lubamist. Kui aeg saab
otsa, järgige juhiseid HP veebiteenuste uuesti lubamiseks ja uue koodi saamiseks.
d.
Takistamaks toodet printimast soovimatuid dokumente klõpsake valikut
ePrint Settings
(ePrinti sätted) ja seejärel vahekaarti
Allowed Senders
(Lubatud saatjad). Klõpsake valikul
Ainult lubatud saatjad
ja lisage meiliaadressid, millelt lubate ePrinti töid vastu võtta.
e.
Seadistamaks vaikesätted kõikidele sellele tootele saadetud ePrint töödele klõpsake valikut
ePrint Settings
(ePrinti sätted), seejärel valikut
Print Options
(Prindisuvandid) ja valige
sätted, mida soovite kasutada.
3.
Dokumendi printimiseks manustage see seadme meiliaadressile saadetavasse meilisõnumisse.
Prinditakse nii meilisõnum kui ka manus.
ETWW
Funktsiooni HP ePrint kasutamine
51
Sample