HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 62 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 144
Arhiivikvaliteediga prinditööde loomine
Prindiarhiiv annab väljundi, mis on vähem aldis tooneri määrdumisele ja tolmumisele. Kasutage
prindiarhiivi, et luua dokumente, mida te soovite säilitada või arhiveerida.
MÄRKUS.
Arhiivikvaliteediga saab printida, kui suurendate kuumuti temperatuuri. Suurema
temperatuuri tõttu prindib seade kahjustuste vältimiseks poole kiirusega.
Arhiivikvaliteediga prinditööde loomine (LCD-juhtpaneel)
1.
Menüüde avamiseks vajutage seadme juhtpaneelil nuppu
OK
.
2.
Avage järgmised menüüd.
Hoolduse
Archive Print (Arhiivprintimine)
3.
Valige suvand
Sees
, seejärel vajutage nuppu
OK
.
Arhiivikvaliteediga prinditööde loomine (puuteekraaniga
juhtpaneel)
1.
Puudutage seadme juhtpaneeli koduekraanil nuppu Seadistus
.
2.
Puudutage menüüd
Hoolduse
.
3.
Puudutage nuppu
Archive Print (Arhiivprintimine)
, seejärel nuppu
Sees
.
50
Peatükk 3
Prindi
ETWW
Sample