HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 60 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 144
Täiendavad prinditööd (Mac OS X)
Prinditöö tühistamine (Mac OS X)
1.
Kui prinditööd parasjagu prinditakse, tühistage see, vajutades toote juhtpaneelil asuvat nuppu
Tühista
.
MÄRKUS.
Nupu Tühista
vajutamine tühistab töötlemisel oleva töö. Kui ootel on enam kui üks
prinditöö, tühistab nupu Tühista
vajutamine prinditöö, mis on praegu seadme juhtpaneelil
kuvatud.
2.
Prinditöö saate tühistada ka tarkvaraprogrammist või prindijärjekorrast.
Tarkvaraprogrammis.
Tavaliselt ilmub arvuti ekraanile lühikeseks ajaks dialoogiboks,
millest saate prinditöö tühistada.
Maci prindijärjekord.
avage prindijärjestus dokis tooteikoonile topeltklõpsates.
Helendage prinditöö ja klõpsake siis
Delete
(Kustuta).
Paberi formaadi valimine (Mac OS X)
1.
Klõpsake menüüs
Fail
valikut
Prindi
.
2.
Valige menüüs
Printer
see seade.
3.
Klõpsake menüüs
Koopiad ja lehed
nupul
Lehe seadistus
.
4.
Valige ripploendist
Paberiformaat
formaat ja klõpsake seejärel nuppu
OK
.
5.
Klõpsake nuppu
Prindi
.
Kohandatud paberi formaadi valimine (Mac OS X)
1.
Klõpsake menüüs
Fail
valikut
Prindi
.
2.
Valige menüüs
Printer
see seade.
3.
Klõpsake menüüs
Koopiad ja lehed
nupul
Lehe seadistus
.
4.
Tehke rippmenüüs
Paberiformaat
valik
Kohandatud formaatide haldamine
.
5.
Määrake paberi formaadi mõõdud ja klõpsake seejärel nuppu
OK
.
6.
Klõpsake nuppu
Prindi
.
Vesimärkide printimine (Mac OS X)
1.
Klõpsake menüüs
Fail
suvandit
Prindi
.
2.
Valige menüüs
Printer
see seade.
3.
Avage menüü
Vesimärgid
.
48
Peatükk 3
Prindi
ETWW
Sample