HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 58 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 144
Täiendavad prinditööd (Windows)
Prinditöö tühistamine (Windows)
1.
Kui prinditööd parasjagu prinditakse, tühistage see, vajutades toote juhtpaneelil asuvat nuppu
Tühista
.
MÄRKUS.
Nupu Tühista
vajutamine tühistab töötlemisel oleva töö. Kui töös on enam kui üks
toiming, tühistab nupu Tühista
vajutamine toimingu, mis on hetkel toote juhtpaneelile kuvatud.
2.
Prinditöö saate tühistada ka tarkvaraprogrammist või prindijärjekorrast.
Tarkvaraprogrammis.
Tavaliselt ilmub arvuti ekraanile lühikeseks ajaks dialoogiboks,
millest saate prinditöö tühistada.
Prindijärjekord Windowsis.
Kui prinditöö on ootel prindijärjekorras (arvuti mälus) või
prindispuuleris, kustutage prinditöö seal.
Windows XP-s, Server 2003-s või Server 2008-s.
Klõpsake nuppu
Start
(Alusta), siis
Settings
(Sätted) ning siis valikut
Printers and Faxes
(Printerid ja
faksid). Akna avamiseks topeltklõpsake toote ikooni, paremklõpsake tühistada soovitud
prinditööd ja klõpsake seejärel valikut
Cancel
(Tühista).
Windows Vistas.
Klõpsake nuppu
Start
(Alusta), klõpsake valikut
Control Panel
(Juhtpaneel) ning klõpsake seejärel jaotises
Hardware and Sound
(Riistvara ja heli)
valikut
Printer
. Akna avamiseks topeltklõpsake toote ikooni, paremklõpsake tühistada
soovitud prinditööd ja klõpsake seejärel valikut
Cancel
(Tühista).
Windows 7-s.
Klõpsake nuppu
Start
(Alusta) ja seejärel valikut
Devices and
Printers
(Seadmed ja printerid). Akna avamiseks topeltklõpsake toote ikooni,
paremklõpsake tühistada soovitud prinditööd ja klõpsake seejärel valikut
Cancel
(Tühista).
Paberi formaadi valimine (Windows)
1.
Valige tarkvaraprogrammis suvand
Printimine
.
2.
Valige toode ja klõpsake seejärel nuppu
Atribuudid
või
Eelistused
.
3.
Klõpsake vahekaarti
Paber/kvaliteet
.
4.
Valige ripploendist
Paberi formaat
formaat.
Kohandatud paberi formaadi valimine (Windows)
1.
Valige tarkvaraprogrammis suvand
Printimine
.
2.
Valige toode ja klõpsake seejärel nuppu
Atribuudid
või
Eelistused
.
3.
Klõpsake vahekaarti
Paber/kvaliteet
.
4.
Klõpsake nuppu
Kohandatud
.
46
Peatükk 3
Prindi
ETWW
Sample