HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 55 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 144
Käsitsi mõlemale poolele printimine (Mac OS X)
MÄRKUS.
See jaotis kehtib peamiselt mudelitele HP LaserJet Pro 400 M401a printer ja HP LaserJet
Pro 400 M401n printer. Kahepoolseid prinditöid saab käsitsi teha ka mudelitega HP LaserJet Pro 400
M401d printer, HP LaserJet Pro 400 M401dn printer ja HP LaserJet Pro 400 M401dw printer, kui
automaatne kahepoolne printimine paberit ei toeta või kui dupleksseade on keelatud.
1.
Sisestage 1. söötesalve prinditööks piisav kogus paberit.
2.
Klõpsake menüüs
Fail
valikut
Prindi
.
3.
Valige ripploendist
Printer
see seade.
4.
Valige ripploendi üksus
Käsidupleks
.
5.
Klõpsake boksi
Käsidupleks
ning valige sidumissuvand.
6.
Klõpsake nuppu
Prindi
. Järgige juhiseid hüpikaknas, mis ilmub arvuti ekraanile enne, kui
paberivirna 1. salves teise poole printimiseks vahetate.
7.
Eemaldage printeri 1. salvest tühi paber.
8.
Asetage prinditud virn tagasi 1. salve nii, et prinditud pool on allapoole ja lehtede ülemine serv
on seadme poole.
9.
Küsimisel puudutage jätkamiseks juhtpaneelil vastavat nuppu.
ETWW
Prinditööd Mac OS X-is
43
Sample