HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 144
Prinditööd Mac OS X-is
Printimiseelistuste kasutamine (Mac OS X)
1.
Klõpsake menüüs
Fail
suvandit
Prindi
.
2.
Valige menüüs
Printer
see seade.
3.
Valige menüüst
Eelistused
printimiseelistus.
4.
Klõpsake nuppu
Prindi
.
MÄRKUS.
Printeridraiveri vaikesätete kasutamiseks valige suvand
standardne
.
Printimiseelistuste loomine (Mac OS X)
Kasutage printimise eelseadeid, et salvestada printeridraiveri praegused seaded korduvkasutuseks.
1.
Klõpsake menüüs
Fail
suvandit
Prindi
.
2.
Valige menüüs
Printer
see seade.
3.
Valige printimisseaded, mida soovite korduvaks kasutamiseks salvestada.
4.
Menüüs
Eelistused
klõpsake suvandil
Salvesta nimega ...
ja sisestage eelistustekomplekti
nimi.
5.
Klõpsake nupul
OK
.
Automaatselt mõlemale poolele printimine (Mac OS X)
MÄRKUS.
Käesolev jaotis kehtib ainult mudelitele HP LaserJet Pro 400 M401d printer, HP LaserJet
Pro 400 M401dn printer ja HP LaserJet Pro 400 M401dw printer.
1.
Pange ühte salve printimistöö jaoks piisaval hulgal paberit.
2.
Klõpsake menüüs
Fail
suvandit
Prindi
.
3.
Valige ripploendist
Printer
see seade.
4.
Valige ripploendi üksus
Paigutus
.
5.
Valige ripploendist
Kahepoolne
köitmisviis.
6.
Klõpsake nuppu
Prindi
.
42
Peatükk 3
Prindi
ETWW
Sample