HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 5 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 144
Sisukord
1
Toote sissejuhatus
.............................................................................................................
1
Toote vaated
...........................................................................................................................
2
Toote eestvaade
........................................................................................................
2
Printeri tagantvaade
..................................................................................................
3
Seerianumber ja mudeli numbri asukoht
.......................................................................
3
Juhtpaneeli ülevaade
.................................................................................................
4
LCD-juhtpaneel
...........................................................................................
4
Puuteekraaniga juhtpaneel
..........................................................................
5
Puuteekraani koduekraan
...........................................................................................
6
Seadme aruannete printimine
....................................................................................................
7
LCD-juhtpaneelil olevate seadme aruannete printimine
...................................................
7
Puuteekraaniga juhtpaneelil olevate seadme aruannete printimine
...................................
8
Printeri jagamisteade
................................................................................................................
8
2
Paberisalv
........................................................................................................................
9
Toetatud paberiformaadid
.......................................................................................................
10
Toetatavad paberitüübid
.........................................................................................................
12
Laadige söötesalved
...............................................................................................................
13
Paberi laadimine salve 1
.........................................................................................
13
Paberi laadimine salve 2
.........................................................................................
14
Laadige lisasalv 3
...................................................................................................
16
3
Prindi
.............................................................................................................................
19
Windowsi toega printeridraiverid
............................................................................................
20
Prinditöö sätete muutmine (Windows)
.......................................................................................
22
Prinditöö sätete muutmise prioriteet
............................................................................
22
Kõikide printimistööde seadete muutmine kuni tarkvaraprogrammi sulgemiseni
...............
22
Kõikide prinditööde vaikeseadete muutmine
...............................................................
23
Toote konfiguratsiooniseadete muutmine
....................................................................
23
Windowsi prinditöö sätete muutmine Macis.
.............................................................................
24
Priority for changing print-job settings
........................................................................
24
ETWW
iii
Sample