HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 4 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 144
Autoriõigus ja litsents
© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Paljundamine, kohandamine või tõlkimine
on ilma eelneva kirjaliku loata keelatud,
välja arvatud autoriõiguse seadustes lubatud
juhtudel.
Siin sisalduvat teavet võib ette teatamata
muuta.
Ainsad HP toodetele ja teenustele kehtivad
garantiid on esitatud nende toodete ja
teenustega kaasasolevates garantiikirjades.
Mitte midagi siin ei tohiks tõlgendada
lisagarantiina. HP ei vastuta siin esineda
võivate tehniliste või toimetuslike vigade või
puuduste eest.
Edition 1, 9/2014
Osa number: CF270-91011
Kaubamärkide nimetused
Adobe
®
, Acrobat
®
ja PostScript
®
on ettevõtte
Adobe Systems Incorporated kaubamärgid.
Apple ja Apple'i logo on ettevõtte Apple
Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid
USA-s ja teistes riikides/regioonides. iPod
on ettevõtte Apple Computer, Inc.
kaubamärk. iPod on mõeldud vaid
juriidiliseks või õigusi omava üksuse
volitusega kopeerimiseks. Ärge varastage
muusikat.
Bluetooth on oma valdaja kaubamärk, mida
Hewlett-Packard Company kasutab litsentsi
alusel.
Java™ on Sun Microsystems, Inc.
kaubamärk USA-s.
Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja
Windows Vista® on Microsoft Corporation'i
USA-s registreeritud kaubamärgid.
UNIX
®
on ettevõtte The Open Group
registreeritud kaubamärk.
Sample