HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 36 of 144)

Languages: Estonian
Pages:144
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 144
Windowsi prinditöö sätete muutmine Macis.
Priority for changing print-job settings
Prindisätete muutused prioriseeritakse sõltuvalt muutuste tegemise kohast.
MÄRKUS.
Käskude ja dialoogibokside nimed võivad varieeruda sõltuvalt tarkvaraprogrammist.
Dialoogiboks Page Setup
(Lehe häälestus). Selle dialoogiboksi avamiseks klõpsake suvandit
Page Setup
(Lehe häälestus) või analoogset käsku töötava programmi menüüs
File
(Fail). Siin
muudetud sätted võivad alistada mujal muudetud sätted.
Dialoogikast Print
(Printimine). Klõpsake käsku
Print
(Prindi), suvandit
Print Setup
(Printimisseadistus) vms menüü
File
(Fail) programmis, millega töötate, et seda dialoogikasti
avada. Dialoogiboksis
Print
(Printimine) muudetud sätetel on madalam prioriteet ja need
ei
alista
dialoogiboksis
Page Setup
(Lehe häälestus) tehtud muutusi.
Printeridraiveri vaikesätted
. Printeri draiveri vaikesätted määravad ära kõigis
printimistöödes kasutatavad sätted,
välja arvatud juhul
, kui sätteid muudetakse dialoogiakendes
Page Setup
(Lehekülje häälestus) või
Print
(Prindi).
Printeri juhtpaneeli sätted
. Printeri juhtpaneeli sätete muudatustel on madalam prioriteet kui
mujal tehtud muudatustel.
Kõikide printimistööde seadete muutmine kuni tarkvaraprogrammi
sulgemiseni
1.
Klõpsake menüüs
Fail
valikut
Prindi
.
2.
Valige menüüs
Printer
suvand.
3.
From the settings drop-down list, change the settings that you want to change.
Kõikide prinditööde vaikeseadete muutmine
1.
Klõpsake menüüs
Fail
valikut
Prindi
.
2.
Valige menüüs
Printer
suvand.
3.
From the settings drop-down list, change the settings that you want to change.
4.
Menüüs
Eelistused
klõpsake suvandil
Salvesta nimega ...
ja sisestage eelistustekomplekti
nimi.
Need seaded salvestatakse menüüsse
Eelistused
. Uute seadete kasutamiseks peate valima salvestatud
seaded iga kord, kui programmi avate ja printima hakkate.
24
Peatükk 3
Prindi
ETWW
Sample