HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 144
Kõikide prinditööde vaikeseadete muutmine
1.
Windows XP, Windows Server 2003 ja Windows Server 2008 (kasutades
vaikimisi Start menüü vaadet)
: Klõpsake
Start
(Alusta) ja siis
Printers and Faxes
(Printerid ja faksid).
Windows XP, Windows Server 2003, ja Windows Server 2008 (kasutades
klassikalist Start menüü vaadet)
: Klõpsake
Start
, klõpsake
Settings
(Seaded) ja seejärel
Printers
(Printerid).
Windows Vista
: klõpsake
Start
,
Control Panel
(Juhtpaneel) ja seejärel kategoorias
Hardware and Sound
(Riistvara ja heli) klõpsake
Printer
.
Windows 7
: Klõpsake
Start
ning seejärel
Devices and Printers
(Seadmed ja printerid).
2.
Paremklõpsake draiveri ikoonile ja valige siis
Printing Preferences
(printimiseelistused).
Toote konfiguratsiooniseadete muutmine
1.
Windows XP, Windows Server 2003 ja Windows Server 2008 (kasutades
vaikimisi Start menüü vaadet)
: Klõpsake
Start
(Alusta) ja siis
Printers and Faxes
(Printerid ja faksid).
Windows XP, Windows Server 2003, ja Windows Server 2008 (kasutades
klassikalist Start menüü vaadet)
: Klõpsake
Start
, klõpsake
Settings
(Seaded) ja seejärel
Printers
(Printerid).
Windows Vista
: klõpsake
Start
,
Control Panel
(Juhtpaneel) ja seejärel kategoorias
Hardware and Sound
(Riistvara ja heli) klõpsake
Printer
.
Windows 7
: Klõpsake
Start
ning seejärel
Devices and Printers
(Seadmed ja printerid).
2.
Paremklõpsake draiveri ikooni ning seejärel valige
Properties
(Atribuudid) või
Printer
properties
(Printeri atribuudid).
3.
Klõpsake vahekaarti
Seadme sätted
(Device Settings).
ETWW
Prinditöö sätete muutmine (Windows)
23
Sample