HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 144
Prinditöö sätete muutmine (Windows)
Prinditöö sätete muutmise prioriteet
Prindiseadete muutused prioritiseeritakse sõltuvalt muutuste tegemise kohast:
MÄRKUS.
Käskude ja dialoogibokside nimed võivad varieeruda sõltuvalt tarkvaraprogrammist.
Dialoogiboks Page Setup
(Lehekülje häälestus): Selle dialoogiboksi avamiseks klõpsake
Page Setup
(Lehekülje häälestus) või analoogilisel käsul töötava programmi menüüs
File
(Fail).
Siin muudetud seaded alistavad mujal muudetud seaded.
Dialoogikast Print (Prindi)
: Klõpsake käsul
Print
(Prindi),
Print Setup
(Printimisseadistus)
vms menüüs
File
(Fail) programmis, millega töötate, et seda dialoogikasti avada. Seaded, mida
muudetakse dialoogikastis
Print
(Prindi), on tavaliselt väiksema tähtsusega ega kirjuta üle neid,
mida tehakse dialoogikastis
Page Setup
(Lehekülje seadistus).
Dialoogikast Printer Properties (Printimissuvandid) (printeridraiver)
: Klõpsake
Properties
(Suvandid) dialoogikastis
Print
(Prindi), et printeridraiverit avada. Seaded, mida
muudetakse dialoogikastis
Printer Properties
(Printimissuvandid), ei kirjuta tavaliselt üle
seadeid, mida tehakse kusagil mujal printimistarkvaras. Suuremat osa printimissuvanditest saate
muuta siin.
Printeridraiveri vaikeseaded
: Printeridraiveri vaikeseaded määravad kõigis prinditöödes
kasutatavad seaded,
kui just
seadeid ei ole muudetud dialoogiboksides
Page Setup
(Lehekülje
häälestus)
Print
(Prindi) või
Printer Properties
(Printeri atribuudid).
Printeri juhtpaneeli seaded
: Printeri juhtpaneeli seademuudatustel on madalam prioriteet kui
mujal tehtud muudatustel.
Kõikide printimistööde seadete muutmine kuni tarkvaraprogrammi
sulgemiseni
1.
Valige tarkvaraprogrammis suvand
Printimine
.
2.
Valige draiver ja klõpsake siis
Properties
(Atribuudid) või
Preferences
(Eelistused) peale.
22
Peatükk 3
Prindi
ETWW
Sample