HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 144
2.
Libistage paberi pikkuse ja laiuse juhikud lahti.
3.
Legal-formaadis paberi laadimiseks pikendage
salve, vajutades laiendussaki alla ja hoides
seda all, tõmmates samaaegselt salve enda
suunas.
MÄRKUS.
Kui salve asetada Legal-
formaadis paber, pikeneb salv toote esiosast
umbes 70 mm võrra.
4.
Asetage paber salve ja veenduge, et see oleks
kõigist neljast nurgast sile. Nihutage paberi
pikkuse ja laiuse juhikuid nii, et need oleksid
vastu paberivirna.
ETWW
Laadige söötesalved
15
Sample