HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download

You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 144
3.
Asetage paberivirn salve 1 ja nihutage paberi
juhikud nii, et need on lehtede vastas.
4.
Söötke paberivirn salve nii sügavale, kui
läheb.
Paberi laadimine salve 2
1.
Tõmmake salv tootest välja.
14
Peatükk 2
Paberisalv
ETWW
Sample